Избери, за да помогнеш: подкрепи възрастен човек

Каузата ни „Домашни грижи за възрастни и болни хора” отново е част от дарителската инициатива на „РайфайзенБанк” – „Избери, за да помогнеш”. Всеки, съпричастен към възрастните хора, може да изрази подкрепата си, като посети специално създадената страница на каузата и дари по някои от посочените там начини.

Събраните средства ще подпомогнат медицинските сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да предоставят здравни и социални грижи в домовете на нуждаещи се възрастни хора. Освен с професионални грижи, сътрудниците на „Каритас“ помагат на възрастния човек с топлото си и приятелско отношение, с което отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта му.

Благодарим на „РайфайзенБанк”, че прегърнаха каузата ни. Благодарим и на всички хора, които чрез жеста на дарението ще изразят подкрепата си към възрастните хора. Благодарим ви, че помагаме заедно!