Избери, за да помогнеш: подкрепи възрастен човек

Фотография: “Каритас Русе”

Каузата ни „Домашни грижи за възрастни и болни хора” отново е част от дарителската инициатива на „РайфайзенБанк” – „Избери, за да помогнеш”. Всеки, съпричастен към възрастните хора, може да изрази подкрепата си, като посети специално създадената страница на каузата и дари по някои от посочените там начини.

Събраните средства ще подпомогнат екипите към Домашни грижи на „Каритас“ да предоставят професионални здравни и социални грижи в домовете на нуждаещи се възрастни хора. Освен с професионални грижи, сътрудниците на „Каритас“ помагат на възрастния човек с топлото си и приятелско отношение, с което отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта му.

Професионалните грижи в дома, предоставени от човек, превърнал се в приятел, даряващ спокойствие, уют и сигурност, са и най-силният двигател на желанието за живот и пътят към достойно изживяване на старините.

Инициативата на „РайфайзенБанк” се провежда за девета поредна година. В нея са включени общественозначими каузи в областите здравеопазване, социална сфера, култура и образование и опазване на околната среда. За осемте си издания, кампанията е подкрепила 211 проекта, с над 2.4 млн. лева.

Благодарим на „РайфайзенБанк”, че прегърнаха каузата ни. Благодарим и на всички хора, които чрез жеста на дарението ще изразят подкрепата си към възрастните хора. Благодарим ви, че помагаме заедно!