Медицинската грижа – важен акцент в Домашните грижи на „Каритас“

Честит празник на всички медицински сътрудници на „Каритас”! Благодарим ви за професионализма и сърдечността, с които възвръщате надеждата за живот и усмивките в погледите на болните хора.

На 7 април, от 1948 г. насам, светът отбелязва Световния ден на здравето. В България 7 април се отбелязва и като Ден на здравния работник. Съществуването на такъв ден в календара дава възможност за глобални действия в посока на опазване здравето на хората, в името на по-добър живот.

Именно на този ден искаме да насочим вниманието към грижата за здравето на възрастните хора в България или по-точно за липсващото звено в тази грижа у нас. Както и към медицинските сестри от Домашни грижи на „Каритас“, които чрез ежедневната си дейност помагат на повече от 360 възрастни хора да изживеят старините си достойно.

Възрастните хора в България страдат от много заболявания. Липсата на ежедневно наблюдение на тяхното здравословно състояние е и една от многобройните, но чести причини старостта у нас да се счита за тежко бреме. Някои от болестите на тези хора са свързани с възрастта, но много други са придобити в годините преди това, вследствие на стрес и преумора на работното място, липса на хигиена на труда, както и поради ниския социален статус, който винаги е свързан с ниски битови условия, ниска здравна култура и оскъдна медицинска помощ.

Веднъж пенсионирани и останали за дълго в своя дом, за възрастните хора няма предвидено никакво специално медицинско наблюдение, чрез което да се следи здравния им статус, така че да съхранят доколкото е възможно по-дълго активността си и своята самостоятелност. В тази липсваща ниша стоят комплексните медико-социални грижи, предоставяни от медицинските сестри и социалните работници към Домашни грижи на „Каритас“.

„Каритас” реализира услугата „Домашни грижи”, благодарение на която над 360 възрастни хора получават професионални комплексни грижи, внимание и разбиране в своите домове, а с това и спокойствие, уют и сигурност, от които имат най-голяма нужда в своето ежедневие. От 2002 г. са създадени 8 центъра за Домашни грижи на Каритас – в градовете Русе, София, Белене, Бургас, Пловдив, Раковски, Малко Търново и село Житница, като мобилните екипи на „Каритас” предоставят комплексна медико-социална грижа и в още 4 населени места, намиращи се в близост до посочените градове и села.

Услугата „Домашни грижи на Каритас” се извършва от мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, които посещават възрастния човек в дома му и му предоставят нужните грижи, според неговите здравословни и социални потребности.

Домашните грижи на „Каритас” запълват съществуващата празнота в здравната и социална система на нашата държава, а именно предоставянето на комплексна медико-социална грижа в домашна среда. Целта на услугата е да даде адекватен отговор на нуждите на хората от третата възраст, отчитайки едновременно техните здравни и социални потребности.

Комплексното обгрижване, което мобилните екипи към Домашни грижи на „Каритас” предоставят, включва: медицински манипулации (инжекции, взимане на кръв; грижа за кожа, рани, превръзки; следене на жизнените показатели и приема на медикаменти; здравни консултации; даване на обратна връзка за състоянието на възрастния човек на неговия личен лекар и др.), грижа за тялото (къпане, частичен тоалет, бръснене, смяна на уриторна торба, памперси и др.; общо мобилизиране – раздвижване; помощ при хранене; преобличане и т.н.) и социални грижи (придружаване до лекар и други институции; поддържане на регулярна връзка с личния лекар, закупуване на медикаменти, заверяване на здравни книжки и под.).

Със своята ежедневна работа, медицинските сестри и социалните работници към Домашни грижи на „Каритас“ намаляват необходимостта от хоспитализиране и настаняване на възрастния човек в специализирани институции, като старчески домове, която често е стресираща за него. Освен това, със своето позитивно и лично отношение те осигуряват необходимото спокойствие на болния възрастен човек, че изживява старините си в своя собствен дом и че може да разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините.  

Благодарение на Домашни грижи на „Каритас”, повече от 360 възрастни и болни хора получават комплексни професионални грижи и добро човешко отношение в собствения си дом, а с това и сигурност за достойно изживяване на старините им.