Служителите на „Загорка“ дариха 2250 лева в подкрепа на възрастни хора

2250 лева дариха служителите на „Загорка“ АД в подкрепа на възрастните хора, които получават грижи в своите домове от медицинските сестри и социалните помощници от центровете за Домашни грижи на „Каритас“.

Дарението ще подпомогне мобилните екипи на „Каритас“ да продължават да посещават в домовете им възрастни хора от 12 села и градове в България и да им помагат с професионални грижи, съобразени с индивидуалните им здравословни и социални потребности.

Посещенията и грижите на сътрудниците на „Каритас“ помагат на възрастните хора да не губят надежда, вяра и достойнство, осъзнавайки, че не са сами в трудностите, които изпитват и че има хора, на които могат да разчитат.

Благодарим на служителите на „Загорка“ за дарението! Благодарим ви, че помагаме ЗАЕДНО на възрастните хора в България да водят по-достоен живот. Защото СМЕ ХОРА!