6 557 лв. са събрани в подкрепа на възрастни хора чрез дарителските кутии на „Каритас” на „Летище София”

В подкрепа на каузата „Достоен живот за възрастните хора“, „Летище София“ предостави възможност за разполагане на дарителски кутии на „Каритас“ на своята територия. Благодарение на това, през 2017 г. за каузата бяха набрани дарения на стойност 6 557 лв. Тези средства ще подпомогнат мобилните екипи към Домашни грижи на „Каритас“ в предоставянето на професионални здравни и социални грижи в домовете на болни възрастни хора.

През първото шестмесечие на 2017 г. 356 болни възрастни хора бяха посетени от медицинските сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи на „Каритас“. Комплексните грижи, предоставяни от мобилните екипи на „Каритас“, помагат на възрастните хора да изживеят старините си в своя собствен дом, сигурни, че не са сами и че има на кого да разчитат в своите ежедневни нужди.

Освен че предоставят професионални грижи, сътрудниците на „Каритас“ се отнасят към възрастния човек с разбиране, внимание и с топло отношение и усмивка отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта му.

За да осигурим комплексни грижи на един възрастен човек за един месец, са нужни 90 лв. Всеки, съпричастен към каузата, може да изрази своята подкрепа, като:

Изпрати SMS с текст DMS CARITAS на 17 777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори;

Стане постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори).

Дари по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на Каритас, по следната банкова сметка:

РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: Домашни грижи на Каритас
Титуляр на сметката: Каритас България

Дари онлайн: www.homecare-support.caritas.bg

Благодарим на „Летище София“ за партньорството. Благодарим и на всички, които чрез своя дарителски жест помагат на възрастните хора да изживеят старините си достойно. Благодарим ви, че помагаме заедно!