Високотехнологична модулна система подкрепя активното стареене

Възрастните хора, консултирани от „Каритас“, доброволци в тестването на прототипа на високотехнологичната модулна система SAAM, изразиха своето съгласие да продължат участието си до средата на месец февруари 2021 г., за да може да се изпробва функционалността на разработения и предлаган от системата процес на адаптиране и обучение.

В процеса на пилотирането се включиха 5 възрастни човека от Русе и 5 от Белене. Те имаха възможност да изпробват системата и да споделят препоръки за модулите „Активност“ и „Социална активност“. Така стана възможно получаването на обратна връзка за системата и ефекта, който оказва върху възрастните хора.

Високотехнологичната модулна система „Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM) е разработена, за да помага на самотни възрастни хора, като следи техните здравни показатели, навиците им за хранене, движение и общуване. Целта е да се удължи активният и самостоятелен живот на хората над 60 години в собствените им домове, както и да се подпомогне работата на тези, които полагат грижи за тях (семейство, познати, социални работници).

„Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM) се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.