37 187 лв. в подкрепа на възрастни хора бяха набрани чрез „Защото СМЕ ХОРА“

37 187 лв. са набраните средства от кампанията „Защото СМЕ ХОРА“, която „Каритас България“ реализира в периода 02.11.2017 г. – 30.04.2018 г.

Кампанията бе в подкрепа на възрастни хора, които страдат от здравословни проблеми и които имат нужда от професионални грижи и подкрепа. За тях „Каритас“ реализира услугата „Домашни грижи“, благодарение на която над 360 възрастни хора получават дългосрочни професионални (здравни и социални) грижи, внимание и разбиране в своите домове, а с това и сигурност, че могат да изживеят старините си достойно.

През 2017 г. медицинските сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ помогнаха на 367 възрастни хора от 14 населени места в България, като ги посещаваха в домовете им няколко пъти месечно, ежеседмично, а в някои случаи и ежедневно. Комплексните грижи, предоставяни от сътрудниците на „Каритас“, помагат на възрастните хора да изживеят старините си в своя собствен дом, сигурни, че не са сами и че има на кого да разчитат в своите ежедневни нужди.

Набраните от кампанията „Защото СМЕ ХОРА“ средства ще подпомогнат мобилните екипи към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да продължават да посещават нуждаещи се възрастни хора в техните домове и да им помагат както с професионални грижи за здравето и социалните им потребности, така и с грижи за тяхното емоционално състояние.

Разходите за осигуряването на дългосрочни комплексни (здравни и социални) домашни грижи на един възрастен човек за един месец възлизат на 90 лв. Тук влизат: транспортни разходи, нужни на екипите към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да достигнат до домовете на възрастните хора (общо 11 автомобила към 8 от центровете), административни разходи за 8 от центровете за Домашни грижи на „Каритас“; възнаграждения на медицинските сестри и социалните помощници към 8 от центровете – общо 21 души, от които 12 медицински сестри и 9 домашни помощници.

Грижата за възрастните хора е от голямо значение за „Каритас“. Защото вярваме, че във всеки етап от житейския си път човек трябва да живее достойно. Затова и продължават усилията ни за набиране на средства, чрез които ще можем да помагаме на възрастните хора да изживеят достойно старините си в своя собствен дом, получавай грижи и подкрепа от специалисти.

Всеки, съпричастен към каузата, може да помогне, като:

Изпрати SMS с текст DMS CARITAS на 17 777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.

Стане постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори).

Дари по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на „Каритас“, по следната банкова сметка:

РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: Домашни грижи на Каритас
Титуляр на сметката: Каритас България

Дари онлайн, чрез модула на сайта ни.

Благодарим на партньорите ни, които подкрепиха каузата, и на всички, които чрез своя дарителски жест помагат на възрастните хора да изживеят старините си достойно. Благодарим ви, че помагаме заедно!