367 възрастни хора от 14 населени места в България бяха подкрепени от „Каритас“

Фотография: Боряна Кацарова

Мобилните екипи към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ се придвижват от адрес на адрес и посещават в домовете им нуждаещи се възрастни хора, като им помагат с различни видове комплексни услуги, пряко съобразени с индивидуалните – здравословни и социални – нужди на всеки един възрастен човек.

През 2017 г. медицинските сестри и социалните помощници към центъровете за Домашни грижи на „Каритас“ помогнаха с професионални здравни и социални грижи на 367 възрастни хора от 14 населени места в България, като ги посещаваха в домовете им няколко пъти месечно, ежеседмично, а в някои случаи и ежедневно.

Ежемесечно бяха реализирани:

  • 2 652 посещения в дома;
  • 5 370 медицински услуги (медицински манипулации – инжекции, взимане на кръв; грижа за кожа, рани, превръзки; следене на жизнените показатели и приема на медикаменти; здравни консултации; даване на обратна връзка за състоянието на възрастния човек на неговия личен лекар и др.);
  • 4 293 услуги на обгрижване (грижа за тялото – къпане, частичен тоалет, бръснене, смяна на уриторна торба, памперси и под.; общо мобилизиране – раздвижване; помощ при хранене; преобличане и т.н.);
  • 4 800 социални услуги (придружаване до лекар и други институции; поддържане на регулярна връзка с личния лекар, закупуване на медикаменти, заверяване на здравни книжки; помощ в домакинството – пазаруване; предоставяне на помощни средства – патерици, проходилки и под.).

За да осигурим дългосрочни комплексни (здравни и социални) домашни грижи на един възрастен човек за един месец, са нужни 90 лв. Тук влизат: транспортни разходи, нужни на екипите към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да достигнат до домовете на възрастните хора (общо 11 автомобила към 8 от центровете), административни разходи за 8 от центровете за Домашни грижи на „Каритас“; възнаграждения на медицинските сестри и социалните помощници към 8 от центровете – общо 21 души, от които 12 медицински сестри и 9 домашни помощници.

Освен с професионални грижи, сътрудниците на „Каритас“ помагат на възрастния човек с топлото си и приятелско отношение, с което отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта му. Професионалните грижи в дома, предоставени от човек, превърнал се в приятел, даряващ спокойствие, уют и сигурност, са и най-силният двигател на желанието за живот и пътят към достойно изживяване на старините.

Бъдете част от нашата кауза! Нека помогнем на възрастните хора да изживеят старините си достойно. Може да изразите подкрепата си, като:

  • Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17 777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори;
  • Станете постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори).
  • Дарите по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на Каритас, по следната банкова сметка:

РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: Домашни грижи на Каритас
Титуляр на сметката: Каритас България

  • Дарите онлайн чрез модула вдясно.

Благодарим ви, че помагаме заедно на възрастните хора в желанието им да живеят достойно!