2 955 лв. са събрани в подкрепа на възрастни хора чрез дарителските кутии на „Каритас” на „Летище София”

„Летище София” е партньор на „Каритас България” в желанието ни да помогнем на възрастните хора да изживеят старините си достойно. Чрез дарителските кутии на „Каритас”, разположени на територията на летището, за периода януари-септември 2017 година са набрани дарения на стойност 2955 лв.

Тези средства ще подпомогнат мобилните екипи към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ в предоставянето на дългосрочни професионални грижи на болни възрастни хора на място, където те се чувстват най-спокойни: в собствените им домове.

През първото шестмесечие на 2017 г. медицинските сестри и социалните помощници към 8-та центъра за Домашни грижи на Каритас предоставиха дългосрочно здравно и социално обгрижване в домашна среда на 356 болни възрастни хора. Реализирани бяха:

  • 15 390 посещения в дома;
  • 34 740 медицински услуги (инжекции, взимане на кръв; грижа за кожа, рани, превръзки; следене на жизнените показатели и приема на медикаменти; здравни консултации; даване на обратна връзка за състоянието на възрастния човек на неговия личен лекар и др.);
  • 20 280 услуги на обгрижване (грижа за тялото – къпане, частичен тоалет, бръснене, смяна на уриторна торба, памперси и под.; общо мобилизиране – раздвижване; помощ при хранене; преобличане и т.н.);
  • 30 582 социални услуги (придружаване до лекар и други институции; поддържане на регулярна връзка с личния лекар, закупуване на медикаменти, заверяване на здравни книжки; помощ в домакинството – пазаруване; предоставяне на помощни средства – патерици, проходилки и под.).

Грижата за възрастните хора не е срочна активност, към която ние, от „Каритас”, проявяваме временна ангажираност. Това е инициатива, на която сме се посветили неограничено с безусловната убеденост, че тя има смисъл и възрастните хора имат нужда от нея.

През годините, създадохме 8 центъра за Домашни грижи на „Каритас“, като мобилните екипи осигуряват професионални домашни грижи на хора от 13 населени места, от които 6 градове (Русе, Белене, Пловдив, Раковски, София и Малко Търново) и 7 села (Бърдарски геран, Житница, Дуванлии, Калояново, Стоилово, Звездец, Граматиково).

Благодарение на „Домашни грижи на „Каритас”:

  • Възрастният човек изживява старините си в своя собствен дом.
  • Възрастният човек получава грижи и подкрепа от специалисти.
  • Предотвратява се постъпването на възрастния човек в болнични заведения и специализирани институции, като старчески домове.
  • Възрастният човек получава грижи, внимание и разбиране, а с това и спокойствие, уют и сигурност, от които има най-голяма нужда в своето ежедневие.
  • Възрастният човек живее достойно.

Дребният жест може да превърне една благородна кауза в реална и дълготрайна помощ за възрастните хора. Благодарим на „Летище София” и на всички, които чрез своя дарителски жест помагат на възрастните хора да изживеят старините си достойно, в грижа и обич. Благодарим ви, че помагаме заедно!