Приключи Дарителската кампания ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ

02.02.2011 г. – Приключи Дарителската кампания ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ, която Райфайзенбанк (България) ЕАД организира за втори път в подкрепа на   общественозначими каузи. През 2010 г. бяха подпомогнати 30 благотворителни проекта на неправителствени организации, болници и институции в сферата на здравеопазването, културата и образованието, екологията и социалната сфера.


Програма “Домашни грижи за възрастни, болни и самотни хора” на Каритас България бе един от проектите привлекли вниманието на хората, подкрепили кампанията. На тържествена церемония  Председателят на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк /България/ – г-н Момчил Андреев, връчи символичен чек на г-н Паташев – Генерален секретар на Каритас България, на стойност 12 388 лв. Тази сума ще помогне 206 човека да получат комплексни медико-социални грижи в обичайна домашна среда.

Сърдечно благодарим на всички, които ни подкрепиха!