Младите хора и социалната икономика

Представители на „Каритас България“ и на „Каритас Русе“ взеха участие в международна среща на партньорите на инициативата „Employ yourself“. В нея участват „Каритас“ организации от Югоизточна Европа, сред които и „Каритас България“, които се стремят да мотивират млади хора от Балканския регион да се включат в развитието на социални предприятия.

Работната среща се проведе на остров Тинос, Гърция, в периода 29 май – 2 юни 2022 г. По време на събитието участниците обсъдиха постигнатите резултати, бъдещите дейности в инициативата „Employ yourself“ и предизвикателствата, които се отварят пред тях. Акцент бе поставен върху в планирането на предстояща среща на младежи от Балканския регион за обмен на опит и идеи за развитие на социални предприятия, която ще се проведе на същия остров в началото на септември 2022 г.

Инициативата „Employ Yourself“ е съфинансирана по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В нея участват „Каритас България“, „Каритас Босна и Херцеговина“, „Каритас Албания“, „Каритас Гърция“, „Каритас Италия“, „Каритас Косово“, „Каритас Черна гора“ и „Каритас Сърбия“.