Представители на „Каритас“ взеха участие в учебна визита на социални предприятия в Сърбия

25 представители на „Каритас“ организации от Югоизточна Европа, сред които и на „Каритас България“, взеха участие в учебна визита, свързана с темата за социалната икономика. Събитието се проведе в Сърбия, в периода 3-8 април 2022 г.

Участниците посетиха различни социални предприятия и се запознаха с добри примери и практики за социално включване на уязвими хора. Те посетиха социални предприятия в градовете Белград (организации „Ево рука“ и „Наша куча“), Суботица (социална пекарна „Звезда“ и др.), Шабац (Дневен център „Св. София“, Дружество за професионална рехабилитация и заетост на хора с увреждания „Социална синергия“), Богатич (Център за устойчиво развитие на „Каритас“, предоставящ услуги за социална подкрепа, професионална рехабилитация и заетост на хора с увреждания) и Алексинац (социален хостел „Терезианум“ и др.).

Учебната визита беше част от инициативата „Employ yourself“, в рамките на която участващите „Каритас“ организации от Югоизточна Европа, сред които и „Каритас България“, се стремят да мотивират млади хора от Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Италия, Косово, Черна гора и Сърбия във включването им и развитието на социални предприятия в региона.

„Employ Yourself“ е съфинансирана по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.