Социалното предприятие: възможности и перспективи

Сътрудници на „Каритас“ организации от Европа, сред които и на „Каритас България“, проведоха работна среща по въпросите на социалното предприемачество и възможностите, които предлага социалната икономика за подобряване качеството на живот на уязвими групи от хора. Едни от заложените цели за обсъждане бяха поставяне на основи за изграждане на визия и стратегия за развитие на социално предприемачество от „Каритас“.

Срещата се проведе в Мадрид, в дните 16-20.10.2017 г. и събра на едно място представители на „Каритас  България“, „Каритас Косово“, „Каритас Албания“, „Каритас Гърция“, „Каритас Черна гора“, „Каритас Македония“, „Каритас Сърбия“, „Каритас Босна и Херцеговина“, „Каритас Испания“, „Каритас Италия“, „Каритас Австрия“, „Каритас Франция“ и „Католически служби за помощ“.

Участниците споделиха и обмениха опит от създаването и развитието на вече съществуващи социални предприятия на „Каритас“, обсъдиха трудностите, пред които се изправят, както и възможностите за тяхното преодоляване.

Срещата се реализира в рамките на дейността „ELBA: Развитие на социалната икономика в Югоизточна Европа“.