Сътрудници на „Каритас“ от Европа се събират на работна среща по въпросите на социалното предприемачество на Балканския регион

Фотография: „Каритас България“

„Каритас България“ е домакин на работна среща на представители на „Каритас“ организации от Европа, ангажирани с възможностите за преодоляване на икономическата криза в Югоизточна Европа чрез развитие на социалното предприемачество. Срещата се провежда в дните от 5 до 7 декември в София. Сред присъстващите са сътрудници на „Каритас“ организации от България, Косово, Албания, Гърция, Черна гора, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Испания и Италия.

По време на срещата, присъстващите ще споделят своя опит от развитие на социални предприятия в региона, ще дискутират трудностите, пред които се изправят, както и възможностите за тяхното преодоляване. Едни от заложените цели са поставяне на основи за изграждане на визия и стратегия за развитие на социално предприемачество на Балканите. По време на престоя си в София, участниците ще посетят действащи социални предприятия на местни неправителствени организации.

Работната среща се организира в рамките на инициативата „ELBA 2: Развитие на социални предприятия на Балканския регион“.