Социална икономика: европейски перспективи за развитие на контексти и общности

Сътрудници от мрежата на „Каритас” в България взеха участие в конференция на тема „Социална икономика: Европейски перспективи за развитие на контексти и общности“, която се проведе в Прищина, Косово, в дните 22-23 юни 2016 г.

Сред участниците бяха над 40 представители от повече от 12 организации на „Каритас“ от Европейския континент. Всички те споделиха и обмениха опит и идеи за социалното предприемачество и предизвикателствата, които стоят пред него. Сред обсъжданите теми бяха: „Развитие на социалното предприятие“, „Правилата на социалната икономика и важността от законово регламентиране на социалното предприятие“, „Социални кооперативи: бизнес модел, международен аспект и добри практики“, „Социалното предприемачество в Югоизточна Европа“.

За една година „Каритас“ организации от Балканския регион са създали 26 социални предприятия, които подкрепят възрастни хора, хора с увреждания, деца в риск, самотни майки и други уязвими групи. По време на събитието представители на 7 от тези „Каритас“ организации споделиха своя опит в създаването и развитието на социални предприятия, беше направена оценка на изминатия едногодишен път, както и бяха планирани последващи действия на европейско ниво.

„Каритас България“ ще се включи активно в бъдещи дейности, свързани с темата „Социална икономика и социално предприемачество“. Сред плановете на федерацията са да организира форум в България за интересуващите се по темата, с цел начертаване на конкретни стъпки в тази посока, съобразени с българския контекст.