„Работилница на „Каритас“ с регистрация клас А+ в регистъра на социалните предприятия

„Работилница на „Каритас“ – социалното предприятие на „Каритас Витания“, вече е вписано в Регистъра на социалните предприятия в България, с клас А+.

С получаването на удостоверение за вписване с № 33/29.07.2021, „Работилница на „Каритас“ придобива правото да обозначава като „продукти на социално предприятие“ стоките и услугите, които предоставя, както и да постави на своите етикети, опаковки и рекламни материали логото на отличителната марка „Продукт на социално предприятие“.

„Работилница на „Каритас“ работи в подкрепа на хора с увреждания и дългосрочно безработни хора. В социалното предприятие се изработват сапуни и свещи. Участието в трудовите дейности и обученията, както и психо-социалната подкрепа от професионалния екип помагат на хората в уязвимо положение да натрупат трудов опит, да възвърнат самочувствието и достойнството си, да усетят чувството на удовлетвореност и значимост и да преодолеят социалната изолация, в която се намират.