Работилница на „Каритас“

На 25 ноември 2018 г. отвори врати социалното предприятие „Работилница на „Каритас“ към „Каритас Витания“. На официална церемония, социалното предприятие бе благословено от отец Румен Станев – енорийски свещеник в енория „Св. Архангел Михаил“ – гр. Раковски. Срез гостите бяха г-н Павел Гуджеров – кмет на община Раковски, г-н Младен Шишков – депутат от 44-то НС, г-н Георги Лесов – председател на ОС на община Раковски, г-н Йовко Романов – зам.-кмет по социални дейности.

В новосъздаденото социално предприятие на „Каритас“ ще се изработват сапуни по метода „разтопи и излей“ и ръчно изработени свещи, чрез разтапяне на восък и отливане в калъпи.

„С „Работилница на „Каритас“ целим да отговорим на нуждите на местната общност, като насърчим участието в трудова заетост и подкрепим социалното и професионално включване на хора от уязвими групи в пазара на труда. – сподели г-жа Мария Чепишева, изпълнителен директор на „Каритас Витания“. – Чрез трудовите дейности, обучение и психо-социална подкрепа искаме да им помогнем да излязат от изолацията, в която са изпаднали, и да възвърнем тяхното самочувствие, достойнство, чувство на удовлетворение и значимост“.