Работилница на „Каритас“: Творим, за да променим!

Работилница на „Каритас“ е социално предприятие към „Каритас Витания“, създадено в подкрепа на хора в уязвимо положение.

Участието в трудовите дейности и обученията, както и психо-социалната подкрепа от професионалния екип помага на хората в уязвимо положение да натрупат трудов опит, да възвърнат самочувствието и достойнството си, да усетят чувството на удовлетвореност и значимост и да преодолеят социалната изолация, в която се намират.

Как хората в уязвимо положение намират своето призвание в „Работилница на „Каритас“, може да разберете от краткия филм тук. 

Социалното предприятие на „Каритас Витания“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.