Отваря врати социалното предприятие „Работилница на „Каритас“

На 25-ти ноември 2018 г. в гр. Раковски ще се проведе официалното откриване на социалното предприятие „Работилница на „Каритас“ към „Каритас Витания“. Реализацията на социалното предприятие стана възможна с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В работилницата ще се изработват ръчни сапуни и свещи по метода „разтопи и излей“, като  „Каритас“ ще осигури възможност за работа на хора от уязвими групи в неравностойно положение – хора с увреждания, дългосрочно безработни и др. Участието в трудовите дейности и обученията, както и психо-социалната подкрепа от професионалния екип ще помогне на тези хора да натрупат трудов опит, да възвърнат самочувствието и достойнството си, да усетят чувството на удовлетвореност и значимост и да преодолеят социалната изолация, в която се намират.

„Трудът ни избавя от трите най-големи злини: скуката, порока и бедността” е казал Волтер, а колегите от „Каритас Витания“ в допълнение към това добавят, че искат един ден да запишат в историята на социалното предприятие, че „трудът възвърна достойнството, самочувствието и уважението на всеки един работещ в работилницата на „Каритас“.