Младежко предприемачество

Представители на „Каритас“ организации от Балканския регион, сред които и на „Каритас България“, участваха в обучение на тема „Младежко предприемачество“. Събитието, което се проведе в град Призрен, Косово, в периода от 27 юни – 1 юли 2022 г., се организира в рамките на инициативата „Employ Yourself“.

По време на обучението участниците обсъдиха ключови въпроси, свързани с предприемачеството, като механизми за управление, организация и структура на процесите, делегиране на роли, задачи, използване на ресурси, определяне на крайна цел, създаване на бизнес модел и под.

В един от дните бе организирано и посещение на социално предприятие за ръчно изработени мебели, както и разходка из Призрен с гид, който представи историята на града.

Инициативата „Employ Yourself“ е съфинансирана по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В нея участват „Каритас България“, “Каритас Босна и Херцеговина”, “Каритас Албания”, “Каритас Гърция”, “Каритас Италия”, “Каритас Косово”, “Каритас Черна гора” и “Каритас Сърбия”.