„Каритас България“ организира международна конференция „Младите хора и социалната икономика“

„Каритас България“ организира международна конференция „Младите хора и социалната икономика“, която ще се проведе в дните 25-26 октомври в гр. София.

Сред участниците ще бъдат над 50 представители на „Каритас“ организации от България, Босна и Херцеговина, Албания, Гърция, Италия, Косово, Черна гора, Сърбия, Северна Македония, Италия, Испания и Франция, както и на МТСП, „Еразъм+“, Български център за нестопанско право и други партньори на „Каритас България“.

Конференцията ще бъде открита от президента на „Каритас България“ – монс. Румен Станев. По време на събитието, ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с въвличане на младежи в сферата на социалната икономика, възможности за осигуряване на финансова устойчивост на социалните предприятия, както и по темата „Социална икономика на папа Франциск“, поставяща акцент върху създаването на по-справедлива, социално ориентирана и приобщаваща икономика, поставяща човека и неговото достойнство в центъра на своя развой.

Ще бъдат представени и резултатите от няколкогодишните инициативи на „Каритас“ организации от Балканския регион: „Развитие на социалната икономика в Югоизточна Европа“ (ELBA) и „Наемете себе си“ („Еemploy your self”), имащи за цел да надградят капацитета на младежките организации за развитие на социалната икономика чрез споделяне на знания, умения и добри практики, както и чрез повишаване информираността на младите хора за възможностите, които предоставя социалната икономика в Югоизточна Европа.

Конференцията се реализира в рамките на инициативата „Наемете себе си“ („Employ Yourself“), съфинансирана по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В нея участват „Каритас“ организации от 8 европейски страни: Босна и Херцеговина, Албания, България, Гърция, Италия, Косово, Черна гора, Сърбия.