Темата за социалната икономика събра над 50 представители на „Каритас“ организации от Европа в България

Над 50 представители на „Каритас“ организации от Европа взеха участие в конференцията „Младите хора и социалната икономика“. Събитието, организирано от „Каритас България“, се проведе в дните 25-26 октомври 2022 г. в гр. София.

Конференцията бе открита от генералния секретар на „Каритас България“ – г-н Емануил Паташев. Със свои изказвания се включиха представители на МТСП, „Еразъм+“, Български център за нестопанско право и други партньори на „Каритас България“.

По време на събитието бяха представени добри практики за въвличане на младежи в сферата на социалната икономика, за осигуряване на финансова устойчивост на социалните предприятия, бяха дискутирани и въпроси, свързани със социална икономика на папа Франциск, акцентираща върху създаването на по-справедлива, социално ориентирана и приобщаваща икономика, поставяща човека и неговото достойнство в центъра на своя развой.

Бяха представени и резултатите от няколкогодишните инициативи на „Каритас“ организации от Балканския регион: „Развитие на социалната икономика в Югоизточна Европа“ (ELBA) и „Наемете себе си“ („Еemploy your self”), имащи за цел да надградят капацитета на младежките организации за развитие на социалната икономика чрез споделяне на знания, умения и добри практики, както и чрез повишаване информираността на младите хора за възможностите, които предоставя социалната икономика в Югоизточна Европа.

В последния ден, участниците посетиха „КаритАрт“ и „Каристо“ – социални предприятия на „Каритас София“, и имаха възможност да научат повече за дейността им, както и за предизвикателствата за осигуряване на устойчивост на извършващите се в тях дейности, помагащи на уязвими хора.

Конференцията бе реализирана в рамките на инициативата „Наемете себе си“ („Employ Yourself“), съфинансирана по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В нея участват „Каритас“ организации от 8 европейски страни: България, Босна и Херцеговина, Албания, Гърция, Италия, Косово, Черна гора, Сърбия.