Дискусия: Социалните предприятия в търсене на най-добрите решения за хората

„Каритас България“ заедно с Министерство на труда и социалната политика, Българския център за нестопанско право, фондация „Светът на Мария“, фондация „Сошъл Фючър“ и Балканския институт по труда и социалната политика организират дискусия на тема „Възможности, трудови умения, заетост, достоен живот: социалните предприятия в търсене на най-добрите решения за хората“. Дискусията ще се проведе на 26 март 2021 г. в платформата Zoom.

Социалните предприятия имат важна роля за решаването на един от най-трудните въпроси –  упражняването на правото на труд на уязвими групи хора като ключ за достоен живот. Голяма част от социалните предприемачи осигуряват работа на хора, които трудно биха могли да се преборят с конкуренцията на пазара на труда, друга част – помагат като изграждат умения, които всеки работодател счита за задължителни, трети – се опитват да свържат търсещи работа хора с предлагащи заетост компании и организации. И нещо повече – те са активен застъпник и надежден партньор в споделянето на предизвикателствата и предлагането на нови решения, адаптирани към променените нужди и среда.

Дискусията, която организираме, цели да постави на дневен ред успехите и предизвикателствата на социалните предприятия днес, за да генерираме енергия за конструктивна промяна и да вървим към решения, които да работят за всеки, ангажиран с темата.

За участие като лектори в събитието са поканени представители на МТСП, Агенцията по заетостта, Инспекцията по труда, Балканския институт по труда и социалната политика, „Каритас България“, „Светът на Мария“, „Сошъл Фючър“, „Проект Северозапад“, платформата Jamba, „Бъдеще за децата“ и „Теленор“.