Инициативи на „Каритас“ в сферата на социалната икономика

Фотография: „Каритас Испания“

През настоящата година в рамките на дейността „ELBA: развитие на социалната икономика в Югоизточна Европа“, се проведоха обучителни визити и работни срещи в Баня Лука, Сараево, Атина и Мадрид.

Участниците имаха възможност да посетят различни инициативи на „Каритас“, Католическата църква и други организации, ангажирани с идеята за социална икономика. За някои от тях разказва Светлана Гьорева – координатор „Социални политики“ в „Каритас България“.

Детска градина на „Каритас“ в Сараево

В Босна и Херцеговина посетихме и се запознахме с дейността на различни социални предприятия и инициативи, в които социалното предприемачество е застъпено, като: дом за възрастни хора; ферма за производство на сирене, мляко и зеленчуци; обучителен център за професионална подготовка за обгрижване на болни хора и хора с трайни увреждания; център за настаняване и организиране на различни семинари и тренинги; детски градини и училище; социалнопредприемаческата дейност на братята траписти за производство на сирене, вино и билки. Прочети повече.

В Гърция се запознахме с новостартиралото социално предприятие за социален туризъм в рамките на арменската общност, което осигурява място за настаняване и запознаване с реалния живот в Атина с по-специално внимание към бежанците, а именно възможност за настаняваме и участие в дейностите за подкрепа на бежанците в центровете на „Каритас Гърция“. Постехме и инициативите за социално предприемачество на Православната църква, които с цел поддържане на дом и училище за младежи с увреждания произвеждат и продават сувенири, зеленчуци и реализират и частно училище.

В Испания видяхме една утвърдена традиция в рамките на „Каритас“ за развитието на различни инициативи в сферата на социалната икономика – социални предприятия за преходна заетост; кооперативи, обучителни центрове, фондации, управляващи социални предприятия. Срещнахме се и обменихме опит с някои от екипите, управляващи социалните предприятия. Разбрахме, че успешното социално предприятие постига и социалните си и икономическите си цели и предлага висококачествен продукт и услуга, които по никакъв начин не се различават по качество от продуктите на всички останали участници на пазара.

Магазин за дрехи на „Каритас“ в Мадрид

Впечатлиха ни магазините за дрехи на „Каритас“ на различни оживени места на търговски улици, които по дизайн и обслужване не отстъпваха на останалите магазини и предоставяха възможност за закупуване на дрехи и аксесоари от всички – и хората в затруднение, и останалите хора. Посетихме предприятието им за събиране, обработване и разпределяне на дрехи втора употреба; социалните им кафенета. Разказаха ни за техните социални предприятия за производство на билки, подправки и градинарство.

Представиха ни социалното си предприятие за селски туризъм. Уютен дом в планината, който дава възможност за провеждането на лагери, тиймбилдинги, предоставяйки уют, добре поддържано пространство и всички останали удобства. Опитахме вкусната храна на тяхното предприятие за кетъринг „Carifood“. В посочените предприятия работят повече от 1500 човека, като това за тях е преходна заетост, която им осигурява добра професионална подготовка в рамките на период от 6 месеца до 3 години и успешен старт за реализиране на пазара на труда.

Всички тези инициативи в социалното предприемачество, с техните успехи и трудности, ни вдъхновяват за това и ние – в рамките на „Каритас България“, да мислим за различни възможности за стартиране на социални предприятия.