Тържествен водосвет в център „Рождество Христово”

На 14 януари 2015 г. с тържествен водосвет, отслужен от отец Петко Вълов, официално бе открита новата сграда на социалния център за жени в неравностойно положение „Рождество Христово”. Напълно нова услуга за посетителите на центъра е социалната трапезария, чрез която ще се предоставя топъл обяд на нуждаещи се хора. За целта, в новата сграда на центъра има обзаведена кухня, съобразена със стандартите и изискванията на официалните институции за извършване на подобна дейност.

Тържеството донесе радостни усмивки на гостите и надежда на домакините, които ще продължават с действията си да подкрепят нуждаещите се жени. Ръководителят на центъра, Людмила Баликова, благодари на всички, които имат принос в развитието на центъра от неговото отваряне през 1997 г.

За фондация „Рождество Христово“ предстоят дни, изпълнени със смисъла, който грижите за ближния дават. На добър час!