Годишен финансов отчет на “Рождество Христово” за 2015 г.

“Рождество Христово” развива своята дейност, изпълнявайки задълженията си според действащия устав и съгласувайки нововъзникналите предложения и задачи с управителния съвет на фондацията.

В съответствие с българското законодателство, публикуваме: Годишен финансов отчет на ф-я “Рождество Христово” за 2015 г.