Партньорство с Англо-американското училище в София

Сувенири и бижута, изработени в социалното предприятие на центъра за подкрепа на жени в неравностойно положение „Рождество Христово” към „Каритас София“, бяха изложени на базар в Англо-американското училище в София.

Базарът е традиционен и се провежда няколко пъти годишно по инициатива на родителския борд на училището. Едновременно с това, в училището периодично се провеждат аккции за даряване на дрехи и обувки, които биват поверени на център „Рождество Христово“, за да бъдат раздадени на нуждаещите се.