Годишен финансов отчет на „Рождество Христово“ за 2017 г.

“Рождество Христово“ развива своята дейност, изпълнявайки задълженията си според действащия устав и съгласувайки нововъзникналите предложения и задачи с управителния съвет на фондацията.

В съответствие с българското законодателство, публикуваме Годишен финансов отчет на „Рождество Христово“ за 2017 г.