Центърът за хора с увреждания „Св. Франциск“ отбеляза 4 години от създаването си

На 25 октомври 2017 г. центърът за хора с увреждания „Св. Франциск“ към „Каритас София“ отбеляза 4 години от създаването си. Празникът уважиха приятели, партньори и близки на хората с увреждания, на които сътрудниците на „Каритас“ оказват професионални грижи и подкрепа.

„Св. Франциск“ функционира като социална услуга за общността във Веселиново и има капацитет от 20 места. Екип от специалисти, сред които трудотерапевт, рехабилитатор, социален асистент и медицинска сестра, оказват ежедневна подкрепа на хората с увреждания, пряко съобразена с индивидуалните им потребности. Подкрепа се оказва и на семействата на хората, посещаващи центъра.

„Св. Франциск“ осигурява пълноценна среда, в която посетителите имат възможност да се реализират според собствените си дадености, да създадат социални контакти и да намерят поле за себеизява. Всичко това осмисля ежедневието им и ги прави по-щастливи и пълноценни участници в обществената среда.