Превенция на отпадането от образователната система

Фотография: сайт, МОН

„Каритас България“ изрази позицията си по отношение на отпадането на децата от образователната система по време на дискусионна среща, организирана от Министерството на образованието и науката. Тема на срещата бе „Мерки за задържане на децата и учениците в детските градини и училищата. Ефективно взаимодействие между институциите“.

Събитието се проведе на 15 юни 2017 г. в гр. Софи. Сред присъстващите бяха представители на МОН, МТСП, АСП, МВР, ДАЗД, областни администрации, директори, учители и неправителствени организации.