Нова – подкрепена от държавата – услуга на „Каритас Русе“ стартира в Белене

Фотография: архив “Каритас Русе”

Центърът на „Каритас“ за рехабилитация и интеграция за деца, младежи и възрастни хора с увреждания в гр. Белене започна да функционира като държавно-делегирана дейност от април месец тази година. Това е втората делегирана от държавата дейност на територията на община Белене. Капацитетът на Центъра е за 25 хора с увреждания от населените места в общината, както и от община Никопол.

Стартирането на услугата стана възможоно след проведен от общината конкурс и подписан договор за управление между кмета на община Белене – г-н Милен Дулев, и изпълнителния директор на „Каритас Русе“ – г-н Стефан Марков. Центърът на „Каритас“, с управител г-жа Дарина Добранчева, се помещава в общинска сграда в централната част на града, а екипът от специалисти, помагащи на хората с увреждания, включва: логопед, психолог, рехабилитатор, педагози, социален работник. Услугата на „Каритас“ е и мобилна – някои от дейностите се извършват по домовете на нуждаещите се.

Помещенията в Центъра в подкрепа на хора с физически и психически заболявания са добре обзаведени от „Каритас“ с необходимите уреди и офис мебели за извършване на нужните терапии, като само през месец март Центърът е посетен от 55 деца, младежи и възрастни хора с различни проблеми, на които екипът от специалисти помага.

Добрият диалог между Центъра за социална рехабилитация и интеграция и другата услуга на епархийната „Каритас Русе“ в Белене, помагаща на възрастни хора (65+) – Центъра за домашни грижи, както и с енорийската организация „Каритас Белене“ и общината, е достатъчен залог за една нужна и добре работеща социална услуга.

Всъщност, Центърът на „Каритас“ в подкрепа на хора с увреждания в Белене има своята предистория. Създаден е преди три години от „Каритас Русе“ по проект пред Българо-швейцарската програма за сътрудничество. След приключването на проекта, „Каритас Русе“, с личната подкрепа на Никополския епископ монс. Петко Христов, успя да продължи функционирането на Центъра, а община Белене положи големи усилия да убеди държавата в лицето на Агенцията за социално подпомагане, че е наложително тази социална услуга да бъде финансирана от държавния бюджет. Така ще се осигури нейната стабилност и устойчивост, а трите години работа в подкрепа на хората с увреждания доказаха нуждата от такъв тип социална услуга на територията на общината.

През 2017 г. „Каритас Русе“ навършва 25 години от своето създаване и стартът в началото на годината с нова услуга е добър знак, който показва, че организацията се опитва да стои близо до повелята на папа Франциск: „Да погледнем на другия като дар за нас и да проявим онова милосърдие, което самият Бог Отец е проявил към нас!“.