Младите хора в Европа между надеждата и отчаянието

На 28.03.2018 г. бе публикуван докладът „Младите хора в Европа между надеждата и отчаянието“, базиран на проучванията на 16 „Каритас“ организации, сред които и „Каритас България“.

Докладът разглежда причините за бедността сред младите хора в Европа, представя анализ на ефективността на действащите политики за справяне с младежката бедност на европейско равнище и на равнището на отделните страни членки на ЕС и предоставя препоръки за справяне с очертаните проблеми.

Освен „Каритас България“, принос за изследването имат „Каритас“ организации от Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния и Великобритания.