Качеството означава промяна

Фотография: www.ngobg.info

Специалисти и потребители на центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания „Благовещение“ към „Каритас София“ взеха участие във Втория годишен форум за качество на социалните услуги в Столична община, който се проведе на 22 август 2019 г. в Националния дворец на културата в гр. София.

Форумът премина под мотото „Качеството означава промяна“ и събра на едно място представители и потребители на всички видове социални услуги на територията на общината – услуги за деца, възрастни, хора с увреждания, семейства. Сред присъстващите бяха и кметът на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова, заместник-кметът в направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ – г-жа Албена Атанасова, министърът на труда и социалната политика – г-н Бисер Петков.

Форумът има за цел да отвори пространство за обмяна на опит и добри практики между доставчиците на социални услуги, както и за дискусия за резултатите, които се постигат от социалните услуги – значението им за общността.

Инициативата се организира за втора поредна година от Столична община и граждански организации, партньори по Споразумението за сътрудничество за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги, сред които е и „Каритас София“.