274 лв. в подкрепа на деца в риск бяха набрани по време на благотворителна акция на „Каритас Русе“

Фотография: “Каритас Русе”

274 лв. в подкрепа на деца в риск бяха набрани по време на великденската акция на „Каритас Русе“ „Заедно в помощ на ближния“, която се проведе на 4 април 2018 г. в Mall Rousse. Средствата ще бъдат използвани за организиране на летен лагер за деца в риск от отпадане от училище поради бедност и социално изключване.

По време на инициативата служители и доброволци на „Каритас“ продаваха благотворително великденски яйца, картички, украшения и бижута, изработени от децата, посещаващи центровете на „Каритас Русе“ „Том Сойер“ (за деца в риск) и „Милосърдие“ (за деца с увреждания).