„Каритас България“ бе домакин на международна среща, посветена на проблемите на хората с увреждания

Фотография: “Каритас България”

„Каритас България“ бе домакин на международна среща, посветена на проблемите на хората с увреждания и хората с психични проблеми. Срещата се проведе в София, в дните 19-23 юни 2017 г. Присъстваха над 20 представители на „Каритас“ и граждански организации от Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Черна Гора и Италия. Целта на срещата бе представяне на добри практики в услугите и политиките за посочените уязвими групи в България.

По време на престоя си участниците посетиха и се запознаха със социалните услуги на „Каритас“ в България и на водещите граждански организации, работещи в областта на хората с увреждания и хората с психичeски проблеми, като Български център за нестопанско право, фондация „Светът на Мария“, Глобална инициатива в психиатрията, фондация „Заслушай се“, общински услуги за хора с увреждания и др.

Бяха осъществени срещи и с представители на Агенцията за хора с увреждания, Агенция за социално подпомагане, Министерство на труда и социалната политика. Бяха обсъдени политиките за социално включване на хората с увреждания и хората с психични устройства и предизвикателствата в тази сфера.

Посещението се реализира в рамките на проект SOCITIES, в който, оучастват „Каритас“ организации и други граждански организации от 7 държави от Югоизточна Европа. Целта на проекта е укрепване на гражданското общество и засилване капацитета на гражданските организации за създаване на партньорски мрежи, застъпничество и лобиране в областта на работата с хора с увреждания и хора с психически разстройства. Дейностите са насочени основно в 5 страни от Западните Балкани, а България и Италия, като страни членки на ЕС, споделят своя опит, обучават и показват добри практики в услугите за хора с увреждания.