Творчески работилници за бежанци

Два пъти в месеца сътрудниците на „Каритас Витания“ от центъра за подкрепа на бежанци в гр. Пловдив организират творчески работилници за бежанци от Украйна – деца и възрастни. Темите са разнообразни – фотография, плетиво, живопис, правене на картички, мартеници, сапун, рисуване върху текстилни торбички и други.

Работилниците на „Каритас“ са възможност хората, избягали от войната, да се събират на едно място, да разговарят, да споделят опит и да се почувстват по-уютно на новото място, като същевременно развиват творческия си потенциал и придобиват нови умения.