Трудова борса за бежанци

Фотография: „Каритас София“

На 3 май 2017 г. в центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Света Анна“ към „Каритас София“ се проведе трудова борса, целяща да свърже хора, търсещи и получили международна закрила с представители на бизнеса.

Търсещите работа минаха през предварителна подготовка и получиха от служителите на „Света Анна“ ценни съвети относно подготовка на автобиография, явяване на интервю, необходими документи за започване на работа и под.

Представители на пет фирми се включиха в трудовата борса и проведоха интервюта с желаещите да започнат работа при тях.