Намирането на работа – важен фактор за успешната интеграция

Фотография: “Каритас София”

„Каритас София“ организира трудова борса, свързваща работодатели и хора, търсещи и получили международна закрила в България. Събитието, реализирано съвместно с „Катро България“, се проведе на 31 май 2018 г. в Центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“. Включиха се осем работодатели и деветдесет бежанци и мигранти, търсещи работа.

Част от бежанците, взели участие в трудовата борса, преминаха предварително финансово обучение, на което им бяха обяснени ползите от това да се работи на трудов договор, какви са средните заплати в различните сектори на икономиката и как трябва да се държат на интервю за работа.

Обратната връзка за трудовата борса и от двете страни – търсещите работа и работодателите, бе много положителна и в първите дни на юни вече ще има подписани трудови договори. Нуждата от провеждане на такива събития е продиктувана от липсата на информация от страна на работодателите за потенциала и възможностите за наемане на бежанци и мигранти и от затрудненията, които последните изпитват при интеграцията на пазара на труда в новата страна.

„Каритас София“ ще продължи своята мисия да подпомага хората, търсещи и получили международна закрила в тяхната интеграция в България, като намирането на работа е един от най-важните аспекти на този процес.