Студенти от Софийския университет на практика в „Каритас“

Фотография: “Каритас София”

„Каритас София“ проведе практически занятия със студенти от СУ „Св. Климент Охридски“. Няколко групи студенти, специалност „Педагогика“, посетиха центъра за деца и семейства в риск „Готови за училище“ и центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“.

Младите педагози се запознаха с дейностите на „Каритас“, със спецификата на работата с уязвими групи от хора. Имаха възможност и да се включат в конкретни занимания с деца в риск и хора, търсещи и получили международна закрила.

Целта на проведените занятия бе студентите да разширят познанията си и да придобият практически умения, които ще им бъдат от полза в бъдещата им реализация.