„Сподели пътуването” – годишна среща „Миграмед” в подкрепа на мигрантите

„Миграмед“ – годишната среща на „Каритас” по въпросите на мигрантите от Средиземноморския регион, се състоя между 14 и 17 ноември 2017 г. в Йордания. Целта на събитието беше да се признае значимата роля на страната по отношение на продължаващата криза в Близкия Изток, предоставяната подкрепа на бежанците, както и утвърждаването на важността на зачитането на основните човешки права.

В срещата взеха участие представители на домакините от „Каритас Йордания”, като и представители на „Каритас” организации от Кипър, Алжир, Тунис, Джибути, Сомалия, Ливан, Италия, „Каритас МОНА” („Каритас“ организация, действаща в Близкия Изток и Северна Африка), „Каритас Европа” и „Каритас Интернационалис”.

„Миграмед” издига глас за привличане на вниманието към усилията и умората, които Близкият Изток и Северна Африка преживяват по отношение на миграцията. Тревожност буди фактът, че съобразно историческия, социален и политически контекст в региона са поставени под въпрос принципите и ценностите за предоставяне на хуманитрна помощ и подкрепа на мигрантите. Солидарността все по-често се приема като нещо отрицателно, а изборът на немалко европейски правителства да държат настрана мигрантите от техните общества бива приветстван, въпреки че това е открита форма на нарушаване на човешките права.

Не случайно папа Франциск ни напомня за трудностите и ограниченията, които среща мирният процес в Средиземноморския регион, за универсалността на човешките права и стените, които се издигат срещу хуманизма, който е една от най-важните основи на нашата цивилизация. Папата призовава всеки от нас да се включи в така наречената „култура на срещата”, като приобщава всички – мигранти, бежанци и местна общност да живеят по-близо и сплотено един с друг.

Следвайки призива на папата, „Каритас Интернационалис” организира световна кампания за мигрантите „Сподели пътуването”. Целта на кампанията е да създаде нови възможности за хората да се срещат, да обменят опит, да научават повече за мигрантите и как това влияе върху живота на всички, като се изгражда едно по-сплотено общество.

Основните препоръки от годишната среща „Миграмед“ са следните:

  • Мир: мирът е единственото трайно решение за регион, разкъсван дълги години от кризи и войни. Настояваме правителствата на ЕС и ООН да подкрепят мирен процес, основан на човешките права и достойнство.
  • Законови и сигурни пътища на закрила: осигуряване на широк достъп до хуманитарни канали, законови и сигурни начини за достигане до закрила.
  • Човешки права: подписването на двустранно споразумение между страните от ЕС и страните за транзитно преминаващи мигранти трябва да бъде основано на зачитането на човешките права.
  • Правото да останат в собствената си страна: осигуряване на възможности за всеки човек да живее достойно в страната си по произход, като се създават условия за устойчиво развитие в Африка и Близкия Изток, където често политическите, икономическите и финансови интереси преобладават над тези за хората.