Социална работа с бежанци и мигранти

На 4 юни 2018 г. в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе представена новата магистърска програма на факултета по педагогика „Социална работа с бежанци и мигранти“. Магистърската програма се реализира с подкрепата на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България. Сред партньорите е и „Каритас София“.

Основната цел на новата магистърска програма е подготовка на висококвалифицирани специалисти в различните сфери на социалната работа с бежанци и мигранти – жилищно настаняване, здравеопазване, образование, социална и културна ориентация, психосоциална подкрепа и др.

„Каритас София“, като организация с добър опит в работата с бежанци и мигранти, ще приема студентите от магистърската програма по време на техните практикуми.

По време на събитието, децата от регистрационно-приемателния център в „Овча купел“ изнесоха специална програма, реализирана със съдействието на техните обучители, сред които и сътрудници на „Каритас София“.