Местно развитие и иновативни практики на миграция, мобилност, интеграция и включване

„Каритас“, съвместно с Нов български университет, организира кръгла маса на тема „Местно развитие и иновативни практики на миграция, мобилност, интеграция и включване“. Събитието ще се проведе на 14.04.22 г. в гр. Харманли.

Целта на кръглата маса е да анализира иновативни и добри практики на включване, интеграция и динамизиране на местното и регионално развитие, чрез усилията на гражданите, мигрантите и бежанците, училищата, читалищата, бизнеса и гражданския сектор. Ще бъдат формулирани и препоръки за оптимизиране приноса и ролята на интеркултурните фактори за местното развитие.

Сред присъстващите ще бъдат областният управител на област Хасково, кметове на села от региона, представители на „Каритас“ и партньорите на инициативата MATILDE, на ДАБ, РПЦ-Харманли, на училища и местния бизнес от региона.

След кръглата маса е предвидена културна програма „Поезията – мост между културите“ и откриване на фотографска изложба „Лицата на разнообразието“. Събитието ще продължи на 15 април с инициативата „Интеркултурни градини като зелени мостове“, исторически разказ за архитектурното съкровище на Харманли – Стария мост на р. Олудере,  поетичен рецитал на „Извора на белоногата“.

Кръглата маса се организира в рамките на инициативата „Оценка на въздействието на миграцията за подобряване интеграцията и местното развитие в европейските планински и селски региони“ (MATILDE), финансирана от Рамковата програма на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 870831.