Социално включване и интеграция на бежанци

Представители на „Каритас България“ взеха участие в работна среща на тема „Картиране на услуги на „Каритас“ за социално включване и интеграция на бежанци по продължението на Балканския маршрут“, част от инициативата „Регионален проект миграция“ (REMAP).

Срещата се реализира в рамките на инициативата „Регионален проект миграция“ (REMAP) и се проведе в гр. Истанбул (Турция), в периода 28-30.03.2022 г., с любезното домакинство на „Каритас Турция“ и „Каритас Истанбул“.

Основна цел на събитието бе да се обмени опит между представители на „Каритас“ организации от региона на Югоизточна Европа, сред които и „Каритас България“, така че да се проследи въздействието от предоставянето на различни интеграционни услуги и да се очертае нуждата от бъдещо планиране и синхронизиране на дейности в подкрепа на мигранти от страна на мрежата на „Каритас“ в отделните държави региона на Балканите.

По време на тридневната среща участниците имаха възможност да посетят и да се запознаят отблизо и с част от настоящите дейности на „Каритас Истанбул“, свързани със социалното включване и интеграция на бежанци от Близкия изток и Северна Африка, сред които такива за социално консултиране, информиране и насочване към съществуващите възможности за подкрепа (в т.ч. хуманитарна), доброволчески организации и платформи, осигуряване на подкрепа за записване в училище на деца мигранти, достъп до медицинска помощ и подкрепа за намиране на работа.

REMAP се изпълнява съвместно от осем национални „Каритас“ организации от региона на Балканите, сред които: “Каритас България”, „Каритас Гърция“, „Каритас Северна Македония“, „Каритас Сърбия“, „Каритас Черна гора“, „Каритас Босна и Херцеговина“, „Каритас Албания“ и „Каритас Турция“.  Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на „Каритас Италия“ и „Каритас Испания“.