Публична дискусия: Миграция, взаимодействие, развитие

„Каритас България“, в партньорство с Културния център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, организира дискусия със студенти, преподаватели и експерти на тема „Миграция, взаимодействие, развитие“. Събитието ще се проведе на 19 декември 2018 г. от 18 часа в театрална зала „Алма матер“ на Софийския университет.

Тази среща е първата от поредица от дискусии на „Каритас“ за повишаване на чувствителността на българското общество по темата „Миграция и устойчиво развитие“. Инициативата има за цел да допринесе за повишаване на публичната информираност, чувствителност и разбиране за връзката между миграцията и Целите за устойчиво развитие на ООН, причините за миграцията, ролята на приемащото общество и приноса на мигрантите за местното развитие и развиващите се страни, важността на подкрепата за развитие.

Публичната дискусия е част от 3-годишната инициатива на „Каритас“ на национално и европейско равнище  „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), финансирана от Европейската комисия.