15 бежанци от Украйна се включиха в Предприемаческата програма на „Каритас“

15 бежанци от Украйна, които в момента живеят в Бургас и в София, се включиха в Предприемаческата обучителна програма на „Каритас“. Програмата е част от комплексната подкрепа, която оказваме, за да помогнем на бежанците, желаещи да се интегрират в България, да постигнат самостоятелност и отново да поемат живота си в свои ръце.

Предприемаческата програма на „Каритас“ се състои от 10 модула, разглеждащи теми като: основи на предприемачеството, правни и регулаторни аспекти, социална икономика, разработване на бизнес планове, финансово управление и счетоводство, клиенти и пазари, позициониране, маркетинг, човешки ресурси, стратегия за продажби.

Освен с Програмата за развитие на собствен бизнес, помагаме на бежанците, мотивирани да се развиват в България, и с други дейности, насърчаващи социално-икономическата им интеграция, сред които: кариерно консултиране, курсове по български език, обучения за професионална квалификация и надграждане на трудови умения, менторство, съдействие за намиране на работа и под.

Помагаме с изброените дейности в центровете на „Каритас“ за подкрепа на бежанци в Бургас, Варна, Русе, Пловдив и София.

Инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“ се реализира в партньорство с ВКБООН.