Предприемаческа програма на „Каритас“ за украински бежанци

На 11 март 2024 г. в гр. Пловдив ще стартира третото издание на Предприемаческата програма на „Каритас Витания“, насочена към украински бежанци, които мечтаят да стартират собствен бизнес в България.

Програмата ще продължи до края на месец април, като ще обхване 10 модула, обобщени в 15 срещи: Същност на предприемачеството; Регистрация на фирма в България; Финансиране. Инвеститори и дялове; Екип. Мотивация и печалби; Конкуренция. Етично бизнес поведение; Маркетинг; Развитие; Социална отговорност на предприемача; Държавна рамка и институционална подкрепа за насърчаване и развитие на малкия и средния бизнес в България; Представяне на бизнеса пред общността. След приключване на Програмата, всеки участник ще има изграден бизнес план за своята бизнес идея.

„Всички чуждестранни граждани имат право да регистрират своя фирма в България, независимо дали чужденецът е гражданин на държава-членка на Европейския съюз, или не. Регистрацията на фирма в България от чужденец не се различава съществено от процедурата по регистрация на фирма от български гражданин. Цените за регистрация са едни и същи. В случай, че чужденецът не говори български език, то е необходимо да му бъде осигурен превод на разбираем от него език.

Но основната пречка, пред която се изправят бежанците, е че като чуждестранни граждани процедурата за откриване на набирателна сметка е много по-усложнена след промените в ЗМИП (Закон за мерките срещу изпирането на пари), банките въвеждат по-строги критерии за одобрение на физическите лица, собственици и управители на нови фирми в България. Друг проблем е, че като граждани на трети страни, не могат да закупят земя и недвижимо имущество. Могат да го направят само, когато имат регистрирана фирма”, коментира Никол Траянова – експерт, Бизнес развитие на „Каритас Витания“.

Програмата по предприемачество на „Каритас“ цели систематизирано и обобщено да представи най-важната информация за създаване на собствен бизнес в България. По време на обучението, участниците ще имат възможност да се докоснат до опита на експерти в сферата, сред които адвокати, счетоводители и украински предприемачи, успешно е стартирали бизнес в България.

„Друг основен проблем е, че украинските бежанци не могат да се възползват от никакво финансиране по европрограми, тъй като към момента няма отворени процедури за Start up компании. Също така не могат да теглят кредит, не могат да се обърнат към т.нар. business angels – инкубатори, които финансират стартиращи бизнеси, след като се представи бизнес план. А в интерес на истината, за българската икономика е плюс чуждестранни граждани да откриват бизнес в страната ни. Малкият и среден бизнес обхващат най-големия дял от бизнеса в ЕС. Те са гръбнакът на икономиката и е в интерес на всички да има повече предприемачи, повече иновативни фирми и хора с различни интереси и култура. Освен това, ще се отворят нови работни места, включително за хора от уязвими групи”, допълва Никол Траянова. 

Всеки украински бежанец, който иска да се запише за участие в Предприемаческата програма, която е напълно безплатна, може да се свърже с екипа на Кариерния център на „Каритас Витания” на телефон: 0888 819 230.

Програмата е част от инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“, осъществявана от мрежата на „Каритас“ организациите в България, в партньорство с ВКБООН.