Правата на човека в епоха на кризи

Юбилейна научна конференция под патронажа на омбудсмана на Република България, посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и 30 години от присъединяването на България към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

На 22 октомври 2022 г. в гр. София се проведе Юбилейната научна конференция „Правата на човека в епоха на кризи“. Организатори на събитието бяха Нов български университет, Центърът за миграционни изследвания, МОМ България и партньорите от международната инициатива MATILDE, сред които е и „Каритас България“.

Събитието имаше за цел да анализира предизвикателствата пред теорията, преподаването и практиката на защита на правата на човека в контекста на множество и припокриващи се кризи от национален, регионален и глобален характер. Акцент бе поставен върху темата за миграцията, правата на мигрантите и ролята им за местното развитие.

Конференцията приключи с интеркултурен рецитал на Светлана Николова и Хайри Хамдан и откриване на изложбите „Лицата на разнообразието“ и „Световете на децата бежанци“. За доброто настроение се погрижиха и бежанците, работещи в бистро „Каристо“ – социално предприятие на „Каритас София“, които подготвиха домашни ливански ястия.

Конференцията бе реализирана с финансовата подкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ и европейската инициатива MATILDE.