Близо 2000 бежанци от Украйна получиха комплексна подкрепа

От началото на войната в Украйна до днес, съвместно с Католическата църква в България подкрепихме 1800 бежанци от Украйна. От тях:

 • 1017 бежанци получиха еднократна помощ.
 • 133 бежанци получиха подслон и комплексна подкрепа.
 • 595 бежанци получиха консултации и съдействие.
 • 48 бежанци (възрастни и деца) посещават курсовете по български език.
 • 7 деца участват в занимателни дейности.

Как помагаме

Подкрепяме хората, бягащи от войната, с:

 • настаняване в структури на католическата църква (манастири, енорийски домове), в центрове на „Каритас“ и в частни домове на хора от енориите;
 • настаняване на външни адреси;
 • психологическа подкрепа;
 • уроци по български език за възрастни и деца;
 • занимания за деца;
 • предоставяне на дрехи, обувки, хранителни продукти, сандвичи, медикаменти, хигиенни материали, одеяла, чаршафи, пособия и под.;
 • консултации за получаване на статут, за достъп до здравни грижи, разкриване на банкови сметки, намиране на работа, консултации с РЗИ, РУО, детски градини и училища, консулство и др.
 • транспорт до и от гарите, до и от квартирите, посрещане на гарите и под.

Сътрудниците на „Каритас“ са в постоянен контакт с представители на държавните институции, международната общност от „Каритас“ организации, в т.ч. и тези от региона на конфликта, както и с други НПО от България.

Къде помагаме

Населените места, в които Католическата църква и „Каритас“ оказват ежедневна комплексна подкрепа на бежанците от Украйна, в т.ч. и настаняване, са: гр. Русе, гр. Пловдив, гр. Раковски, гр. София, гр. Бургас, гр. Свищов, с. Ряхово.

Бъдете част от нашата кауза

Нека бъдем единни в съпричастността и подкрепата си към страдащите от войната и да им окажем подкрепата, от която имат най-голяма нужда днес.

Може да изразите подкрепата си, като:

 • Дарите по банков път, с основание: Украйна:

РайфайзенБанк
IBAN: BG71RZBB91551060169315
BIC/SWIFT/: RZBBBGSF
Основание: Украйна
Титуляр на сметката: „Каритас България“

 • Дарите онлайн през модула на сайта ни.

Благодарим ви, че помагаме ЗАЕДНО!