Подкрепа за бежанци и мигранти

Сътрудниците от център „Св. Анна“ към „Каритас София“ помагат на бежанци и мигранти, изпитващи затруднения в кризата, породена от COVID-19, като им съдействат с консултации, посредничество за намиране на работа и предоставяне на хранителни продукти.

Продължиха и дейностите, свързани с Менторската програма. 10 нови доброволци преминаха през онлайн обученията на „Каритас София“ и бяха сформирани 7 нови менторски двойки. Доброволците на „Каритас“ отделят от свободното си време, за да помагат на граждани на трети държави да упражняват българския си език, да разговарят на различни вълнуващи теми и да обменят ценен опит, така че по-лесно да се интегрират в българското общество.

Продължават и заниманията на групите по социална и културна адаптация в подкрепа на интеграцията на жени, граждани на трети държави. В момента те се провеждат в дистанционна форма, а дамите научават за културните традиции и обичаи, национални празници, възможностите за реализация в България, както и за сходствата между приемащото общество и държавата на произход.

Сътрудниците на „Каритас София“, помагащи на деца и семейства, търсещи или получили международна закрила, също преорганизираха дейностите си и преминаха към дистанционна форма на работа. Различни неформални образователни и развлекателни дейности, които ежедневно се провеждаха на територията на бежанските центрове в София и Харманли, сега протичат успешно в онлайн среда.