Близо 5000 майки с деца, възрастни и уязвими хора получиха подкрепа от Католическата църква и „Каритас“

Близо 5000 жени, майки с деца, възрастни хора и хора с увреждания, избягали от жестокостите на войната в Украйна, получиха подкрепа от Католическата църква и „Каритас“.  От началото на военния конфликт, помагаме на засегнатите хора, останали без близки и дом, потърсили подслон в България, да усетят спокойствието и сигурността, от която се нуждаят, за да продължат живота си достойно.

Подкрепяме хората, бягащи от войната, с осигуряване на подслон в манастири на Католическата църква, в структури на „Каритас“ и в частни домове, предоставяне на хуманитарна помощ, обучение по български език, специализирани консултации и съдействие за намиране на работа, за записване на деца в детска градина и в училище и друг тип подкрепа, подпомагаща интеграцията им в България.

Съдействие бежанците от Украйна получават в шестте Хуманитарно-консултативни центъра на „Каритас“ в Русе, Пловдив, Бургас и София, в Центъра на „Каритас“ за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ в София и в Кризисния център за настаняване на „Каритас“ в Русе.